Civil beredskap 2024

Välkommen till webbinarium

CIVIL BEREDSKAP 2024
22 februari kl. 9-12

Uppbyggnaden av det civila försvaret bör ökas skyndsamt enligt rapport från Försvarsberedningen till Regeringen december 2023. Vad innebär detta för Sveriges alla kommuner, regioner och länsstyrelser?

Om Civil beredskap 2024

Civil beredskap 2024

webbinarium 22 februari kl. 9-12

I Sveriges alla 290 kommuner, inom regioner och länsstyrelser pågår nu en omfattande planering för återuppbyggnad av den civila beredskapen. Helsingborgs stad informerar i detta webbinarium om hur deras återuppbyggnadsarbete pågår.

Jakob Jansson, säkerhetsstrateg Helsingborgs stad ger tips och goda råd. Inom räddningstjänsten pågår också en omfattande planering. Bl.a. ska antalet brandmän fördubblas och många skall också specialutbildas.

Programmet ”Återbyggnad civil beredskap” innehåller:

 • Praktiska exempel – Återuppbyggnad av civil beredskap
  Projektorganisation, Nödvatten, Redundant samband, Reservkraft och drivmedelsförsörjning, SoT-punkter, Säkerhetsskydd, Beredskapslager, Krigsplaceringar och krigsorganisation.
  Jakob Jansson, Helsingborgs stad
 • Räddningstjänstens planering för civil beredskap
  Jonas Nylén, brandingenjör Räddningstjänsten Skåne Nordväst
 • Hotbilder och inriktningsdokument för räddningstjänsten under höjd beredskap
  Micael Svensson, brandingenjör Räddningstjänsten Kristianstad

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

Civil beredskap 2024 arrangeras av Informationsbolaget i samverkan med Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Civil beredskap 2024

Uppbyggnaden av det civila försvaret bör ökas skyndsamt enligt rapport från Försvarsberedningen till Regeringen december 2023. Vad innebär detta för Sveriges alla 290 kommuner, inom regioner och länsstyrelser?

© 2024 Civil beredskap 2024